"בחלק מהקיבוצים גורמים לוותיקים לשבת בשקט ולא לדרוש את השלמת השיוך הפנימי - באמצעות התעסקות אובססיבית בקשיים מול רשות מקרקעי ישראל".
ראיון לעיתון "הקיבוץ" –דצמבר 2015

בחלק מהקיבוצים גורמים לוותיקים לשבת בשקט

מאת:  צפריר בן אור