phone2, phone, contact, telephone, support, call

077-5377010

פרסומים בעיתונות

משייכי דירות נפגשו עם הצוות של שולה בן צבי - מאמר מתוך עיתון "הזמן הירוק"-8.3.13
הדילמה שבין השיוך החוזי לשיוך הפנימי- הזמן הירוק 16.8.12 - הדילמה שבין השיוך החוזי לשיוך הפנימי- הזמן הירוק 16.8.12
"שיוך כהלכה-או שזה שיוך או שלא" - מתוך ראיון בעיתון :"הזמן הירוק"- 29.3.12
מדד חוסן זכויות החבר-מאמר שני- הזמן הירוק- 8.9.11 - מדד חוסן זכויות החבר-מאמר שני- הזמן הירוק- 8.9.11
מדד חוסן הזכויות של חבר הקיבוץ-"הזמן הירוק"- 18/8/11 - מדד חוסן הזכויות של חבר הקיבוץ-"הזמן הירוק"- 18/8/11
פרוגרמה לקיבוץ המתחדש - פורסם בעיתון "הדף ירוק" -14.4.11
פסק דין מיום 9/6/11 בעניין החלטה 979 - פסק דין מיום 9/6/11 בעניין החלטה 979
"בגץ 979-השינוי המשמעותי היחיד- הזזת היום הקובע" - פורסם בעיתון "הזמן הירוק"- 16.6.11
פסק דין מיום 9/6/11 בעניין החלטה 979- מצגת - מצגת לכנס התנועה הקיבוצית ב- 23.7.11
"בחלק מהקיבוצים גורמים לוותיקים לשבת..." - ראיון לעיתון "הקיבוץ" – דצמבר 2015