phone2, phone, contact, telephone, support, call

077-5377010

שיוך דירות בקיבוצים-ממשיכים בתהליך - יום עיון בתאריך 25.12.12 בבית התנועה בתל אביב
עיגון זכויות חברי הקיבוץ בדירת המגורים
המצב הקיים והמצב המתפתח לאור פסק דין בבג"ץ 979- יום עיון שהתקיים ב-20/9 בסמינר אפעל
ניתוח פסק דין מיום 9/6/11 בעניין החלטה 979 - מוזמנים להתקשר לתיאום מפגש למידה והבנת ההשלכות והמשמעויות לקיבוץ 

ארועים ופעילויות מיוחדות: